Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι και για το σχολικό έτος 2012-2013 ισχύει η απόφαση [ 2/46354/0026(ΦΕΚ 2204/2012, τ.Β΄] όπου καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( αίτηση, IBAN βιβλιαρίου τράπεζας, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ),  για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης των οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και με χαμηλά εισοδήματα ( το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων - 3.000 -  ευρώ )
Οι γονείς που το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημά ανήκει στην κατηγορία αυτή να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατόν με τη Διεύθυνση του σχολείου για να συμπληρώσετε την αίτηση και να σας χορηγηθεί η βεβαίωση από την οποία προκύπτει η εγγραφή του μαθητή και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου