Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Επίδοση βαθμολογίας Β΄τριμήνου

Αγαπητοί γονείς,
Η ενημέρωση σας για την πρόοδο των μαθητών του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. με την επίδοση της βαθμολογίας του Β΄ τριμήνου.


Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 ολοκληρώθηκε το Β΄ τρίμηνο του σχολικού έτους 2014 - 2015. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 201/98) οι μαθητές αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο από τους δασκάλους τους με τον έλεγχο προόδου σε τρία τρίμηνα. Οι γονείς των μαθητών των τάξεων Α΄ και Β΄ θα ενημερωθούν με περιγραφική αξιολόγηση και μόνο προφορικά.
Η αξιολόγηση στηρίζεται:
α) Στην καθημερινή προφορική εξέταση και τη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία και τις άλλες σχολικές δραστηριότητες.Εκτός από τα μαθησιακά του επιτεύγματα αξιολογούνται:
  • Η προσπάθεια που καταβάλλει
  • Η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων
  • Η ακρίβεια στο λόγο
  • Το ενδιαφέρον και η ικανότητα συμμετοχής του στο διάλογο που πραγματοποιείται στην τάξη
  • Η κριτική αντιμετώπιση γεγονότων, προσώπων, καταστάσεων
  • Η διατύπωση υποθέσεων και η διαδικασία επαλήθευσής τους
  • Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
β) Στην επίδοσή του στα κριτήρια αξιολόγησης.

γ) Στα αποτελέσματα των εργασιών στο σχολείο ή στο σπίτι.
Ακόμα και σε  πρόσθετα κριτήρια που ο δάσκαλος μπορεί να θεωρεί απαραίτητα.

Ο έλεγχος προόδου που χορηγείται περιλαμβάνει:

Για τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ τους χαρακτηρισμούς
Άριστα (Α)
Πολύ καλά (Β)
Καλά (Γ)
Σχεδόν καλά (Δ)

Για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ τους χαρακτηρισμούς
Άριστα ( 9-10)
Πολύ καλά ( 7-8 )
Καλά ( 5-6)
Σχεδόν καλά ( 1-4)  
                                                                             Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου