Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Πρόγραμμα "ΕΥ ΖΗΝ " ( Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων )

Το διάστημα Μαρτίου - Μαϊου 2013 θα διεξαχθεί  στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης πρόγραμμα αξιολόγησης της σωματικής διάπλασης και της φυσικής κατάστασης των μαθητών.Το πρόγραμμα ονομάζεται Ε.Υ.Ζ.Η.Ν ( Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων ) , θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Στο πλαίσιο του μαθήματος της γυμναστικής οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής θα διενεργήσουν μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης των μαθητών όλων των τάξεων.

* Η σωματική διάπλαση θα γίνει με τη διεξαγωγή τριών μετρήσεων:

1. Ύψος
2. Βάρος
3. Περίμετρος μέσης 

* Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης θα γίνει με τις παρακάτω δοκιμασίες :

1. Παλίνδρομο τεστ αντοχής 20μ. ( από Β΄ έως ΣΤ΄ τάξεις )
2. Άλμα σε μήκος χωρίς φόρα
3. Αναδιπλώσεις σε 30 δευτερόλεπτα
4. Παλίνδρομο τεστ ταχύτητας 10Χ5 μ.
5. Δίπλωση από καθιστή θέση με τεντωμένα γόνατα.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να δίνει στους μαθητές και στους γονείς πολύτιμες πληροφορίες για το ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών, τις διατροφικές τους συνήθειες και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. 
Για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του γονέα / κηδεμόνα.
Όσοι γονείς επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο παραπάνω πρόγραμμα παρακαλούνται να υπογράψουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα διανεμηθεί στους μαθητές.


                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου